Cosplay Wizard gợi cảm của Cabal II

cabal2cos6

(GVN) Wizard là class gây sát thương chủ lực trong Cabal II. Dưới đây là một số ảnh cosplay Wizard sưu tầm từ trang 2P.

Bình luận

bình luận