Khảo sát về trò chơi trên thiết bị di động tại Việt Nam

khao-sat-mobile

(GVN) Chủ đề khảo sát: “Tìm hiểu về nhận thức, sự thỏa mãn, ý định tiếp tục sự dụng của người dùng đối với các trò chơi trên thiết bị di động, đồng thời tìm hiểu nếu trị giá có ảnh hưởng đến quá trình nhận thức – thỏa mãn của người dùng đối với các trò chơi này hay không”.

Tác giả: Đỗ Thái Quốc Duy

Mục đích: thực hiện nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của tôi tại Đại Học Quốc Tế.

Mởi bạn tham gia khảo sát tại: https://docs.google.com/forms/d/1CwdOL3IvY2f9ja9sevtxpAyoT_1FYJDb_2hBCv9rX9o/viewform

Bình luận

bình luận