Webgame Thục Sơn Vô Song tặng code Tân thủ

thuc-son-vo-song

(GVN) Lúc 9h sáng nay 22/6, Thục Sơn Vô Song ra mắt phiên bản chính thức có nạp thẻ, không xóa nhân vật.

Ở giai đoạn đầu tiên này, code Tân thủ Thục Sơn Vô Song có một số vật phẩm cần thiết như Bùa x2 XP, Túi Sinh Lực, Thuốc Hồi Sinh…, giúp người chơi thêm tự tin để hoàn thành mọi nhiệm vụ trong game.

Thục Sơn Vô Song là webgame được phát triển dựa trên cốt truyện phim truyền hình nổi tiếng Thục Sơn Chiến Kỷ. Tại đó, người chơi sẽ hóa thân thành chàng trai tuấn tú, võ công cao cường Đinh Ẩn hoặc đệ nhất mỹ nhân tiên hiệp Ngọc Vô Tâm để khám phá những bí ẩn của vùng đất Thục Sơn. Tất cả đã sẵn sàng chào đón game thủ vào trải nghiệm, bắt đầu từ 09h00 ngày 22/6.

Chơi ngay Thục Sơn Vô Song tại http://ts.360game.vn/

Fanpage Thục Sơn Vô Song: https://www.facebook.com/ts.360game.vn/

Danh sách code (hạn dùng 31/7/2016):

 1. PRHD8E748G573J0C
 2. PRB43B1AJ12C70F3
 3. PRHDIF679DBI9G5D
 4. PRG658B8JCJJE1B1
 5. PR264003F7A5124B
 6. PRJ94FG937I3JH3D
 7. PRJFF210223I9E4A
 8. PRG81FI5BEFF2DI1
 9. PRB2FAHBCJBF1FDB
 10. PR9H1663248DI480
 11. PRH729AI079D6188
 12. PRG2J601C64EAD89
 13. PRHH9F5C4FB421I9
 14. PR26HI8H48IHE2B5
 15. PRF0ECH472HCH8H0
 16. PR9F9B17AA4FJ2CE
 17. PR54J05ED2I15FD2
 18. PR3A3D5D470FI5AI
 19. PR83CD8CED77G581
 20. PR1245C7II1361J4
 21. PR7A3FDG9283FGBB
 22. PR1JD31H9E58D6BJ
 23. PR8B4F18BF40HC3C
 24. PR8E4AEHEGF3B0B4
 25. PR634EE9AFH1A117
 26. PRE50305EF38BIC2
 27. PRJ3756C011AGJB7
 28. PR1DFFJGJJ1DE526
 29. PR4E93IG94996B03
 30. PRACAC567427441I
 31. PR935EIEHGB610G7
 32. PRBHA291EF720994
 33. PREA34E9IC3F8E29
 34. PRFJG6G696831F52
 35. PR5F7J6A30J2C3I0
 36. PRI09D06JGD931C5
 37. PRGI71DE1J55J57C
 38. PR85C662J68J3287
 39. PR31C0JJ2DE3DJ9D
 40. PR4G5C2IJ90IG9I0
 41. PRC77F8JF8JI1D1E
 42. PRCB8G8D9AB80C7G
 43. PR26GED3A136924B
 44. PRG568HE557FGJ4G
 45. PRCCCFI99BD0DG63
 46. PRJAEFG04DEAI25E
 47. PR2AAF23A0C0C606
 48. PR3693G3JD436JE4
 49. PR2JJ59A0CDBD6C5
 50. PRDCBGJ1JG5I992G
 51. PR9G1BG0G6AHI48B
 52. PRB0H4D90DA09FJJ
 53. PR51FEIG5EH207JJ
 54. PRC8B38872I8F984
 55. PR574A9J57GB2DD2
 56. PR1D2D1DGA14C0C7
 57. PR91CE9G5IGA6D18
 58. PR6FB78D096H081C
 59. PR8DJHFCC48H3579
 60. PRI9I549CC3D2AB2
 61. PRICF76F517H5GE8
 62. PR12I0BG5G6H9ABC
 63. PR02FIFA515B3C89
 64. PR93HA6GBIDGEJE4
 65. PR96G98B841E5759
 66. PR0EI9IG04CB257H
 67. PR521F8H4H9D1B77
 68. PRIDGJ7F85B8A30C
 69. PR98AFACAJAEGJ8I
 70. PRAF59928GHG285C
 71. PRC552DFH4873I20
 72. PRHBI864HG66D43F
 73. PRD886ED8896CHEF
 74. PRFHGD8E1FJJB654
 75. PRA903I8AC1I0B5D
 76. PR9J95H5I5000JJB
 77. PR55GFEGJD495686
 78. PRHD07D9CAEAFEAG
 79. PRDA7IF4EA0D3439
 80. PRBBG85GGJ5890J5
 81. PREA18097GE27EGB
 82. PRJJ1ABHJHEFG036
 83. PR03CFDE4D4BAIDH
 84. PRC98B992071H1GE
 85. PR20023CIH62AAD1
 86. PR87I1H7D7GF74G5
 87. PR6D08D0BHD9E0B5
 88. PRA56JD51ACEH995
 89. PRE6B0JB8DCJB586
 90. PR50CG5JGI4H9HC6
 91. PR62C08307F9179C
 92. PRDIJJIBF4AC3FAC
 93. PRC2JI4CJDF01BA2
 94. PRIJFCIFBH672HJ5
 95. PRCAI5DI4IA3B64C
 96. PRHEFGEB8C7JAD6C
 97. PRB6H4GG9AED84HJ
 98. PRA1C8F84A0D27CD
 99. PR1J5D62H3J6DD01
 100. PRHI18JEGF3154E8
 101. PRB71D676D93G9A9
 102. PR2BB09D88754B6A
 103. PRF1J7800F778HA4
 104. PR61E9C592JHA72F
 105. PRI95EA41I52ED92
 106. PRB07I217E7GH6E8
 107. PRDH3B695HD7GJ9A
 108. PRCJC4JJ2119G86D
 109. PRF018H504E618EH
 110. PR737020420641G0
 111. PRA2E52GE01E4F15
 112. PR3F2BIAC1BG4B38
 113. PRDJ931384J241H8
 114. PRGID0EGCD74EI1J
 115. PR94723G650FA0IE
 116. PR1F3IEHJ8DB20GH
 117. PRJHG913C50IB0D1
 118. PR0BG17J02GJBAAD
 119. PRB7AA46J5ABBAA2
 120. PRA34BF0D30D5GCH
 121. PR63AIA18E780H0B
 122. PR8AEJEJAAJ3DJGJ
 123. PRG8G3B7128AGGIG
 124. PREJ8293142CE2F8
 125. PR2C7J142CC4F0EB
 126. PRHD8BCHD20F6370
 127. PR6399FG8G1A9EF4
 128. PRFAGC343G1HJ2D5
 129. PR606C4G1JDAGE15
 130. PR8GA466GAA07CI6
 131. PRFBC1CJEGFGG86C
 132. PR27IB48FAFC16C8
 133. PRIAED27FE6AA167
 134. PR9DJC1I4560G2CH
 135. PR8567G10I8GCE63
 136. PRGCA66AI783CF39
 137. PRHG752DCIFDH3AA
 138. PRIGDF941FEJ223F
 139. PRH75E3C066D5262
 140. PR6GC4D602A1I410
 141. PR64G4B1JFEJ11C6
 142. PR3J99G1E97ECHFA
 143. PR2GB807CC9B74B8
 144. PR54F944I06CAD62
 145. PRB2DDJ42JCFC26J
 146. PR7I8C2316807ECI
 147. PR8J1J2ED1JF1CAD
 148. PREHC1F1EI5G5DGC
 149. PR79BG9CFB69D64E
 150. PRIE7DC0E829675C

Bình luận

bình luận