[TGS] Trailer mới của World of Final Fantasy

world-of-final-fantasy

(GVN) World of Final Fantasy sẽ ra mắt trên PS4 và PS Vita vào ngày 25/10 tại Bắc Mỹ, 27/10 tại Nhật, 28/10 tại Châu Âu.

Bình luận

bình luận