[Phát code] Đại Càn Khôn tặng code Closed Beta 22/09

dai-can-khon

(GVN) Đại Càn Khôn là webgame với đồ họa cực nét cùng với các tính năng đa dạng. Với ba lớp nhân vật bao gồm Thần Tướng, Phi Vũ, Linh Lung cùng với hai nhân vật nam hoặc nữ chắc chắn sẽ giúp game thủ có sự lựa chọn cho riêng mình khi gia nhập Tiên Giới.

Thông tin code bao gồm:

 • Thẻ X2 EXP
 • Đá Cường Hóa
 • Giày Bay
 • Rương Tiến Cấp Đơn
 • Quy Nguyên Đơn
 • Đá Sinh Lực Lv1

Tham gia cộng đồng Đại Càn Khôn tại:

Danh sách code:

 1. 6ece9b8492b53df3
 2. 186d58fe579f6175
 3. c8f9f2aee34f537a
 4. 93dc7064e13cd5d9
 5. cc34b490a3e9489d
 6. 9c20b2c5ef3aef11
 7. 05e9fab37d9507a1
 8. 4ae99391fe8803db
 9. 2d13d4b19b96afc7
 10. 05aed134d9caac13
 11. 7c42ef74122d2478
 12. 349c3445c4323ee0
 13. ab3ab94ab9e3f49a
 14. 42643745273f6d34
 15. fa48dad3e2efaed9
 16. 811bbec6f84a086c
 17. 08d8d6dde2988b0f
 18. 648a2bd287036e29
 19. c51b51cb0a301848
 20. f159e454fc1613ce
 21. d685222ab1cce5f2
 22. 49f75ea3313dbc01
 23. b657fca77b4057b0
 24. 2a66b48bcb75bccb
 25. 7ce5c04e4d710451
 26. e8b08a2fdb399ecf
 27. 5759175c35759aff
 28. 0b8264e63db5a3a5
 29. a6fcf1f13968994c
 30. cd45036cddfc4a2f
 31. 2da883895d5f93f5
 32. 85101c5a8001718f
 33. 3b8bd54557841d28
 34. 7a1d57460b7ef94a
 35. 9a13b2d4ac3a5512
 36. 05b11c29f4ebe5e3
 37. 460b69b9b863da82
 38. c971e09fb42a4872
 39. be4f27cec0566c5c
 40. 303a5155f6f7c7e4
 41. 80404d7d74c7986b
 42. 3a92cb6dbe4e3edf
 43. 914bdc50032cd2c2
 44. ae9f9308c6f3a66a
 45. 2fa62e20d9876306
 46. 35d553e1c5fd71d1
 47. a58c8529d35014dd
 48. aa25c0c1b8f7c701
 49. 374d23dce07f84d5
 50. d5a97b810540682c
 51. d33ed9b9008a3901
 52. 8f11934467a820fc
 53. 08740d6c8c2160d6
 54. db30fe51c2ec3aaf
 55. dca81a20d7032b9a
 56. 9820de02abb495f1
 57. 858874658b52018b
 58. d30ea7ee05e00ceb
 59. 3bf57535bafbcfd9
 60. 8865645bd858ccfc
 61. df575a07ef5055f9
 62. 08565df2917b3a0f
 63. df36113bc08c24a5
 64. e4ea71db8bfd19a2
 65. 32cd4355d2f13452
 66. b7fec3eea8fd0b23
 67. ee178ec088e05844
 68. 46b9c38f9f3f9ce0
 69. 481437bee419fd5e
 70. dff5dde16c9cd3c4
 71. 9a2a513f43620636
 72. c73fd35d011feba0
 73. da18995f0f49e0a5
 74. 72aba59c933d4c72
 75. aa83ce3057a667a1
 76. 0e49eb8f642967a6
 77. 632c31ef14cb9d99
 78. ec9b0c774a417e50
 79. c91475db8dd37c80
 80. 12179f72de13f2ad
 81. 47caf320ecdd0da5
 82. be46a8a0f8312bd4
 83. cc718db758603d4a
 84. 24bfef406f72b01c
 85. a2aa22cca3637a2a
 86. 52757aff8c8e450a
 87. 97d8f14462b4c3e1
 88. 818f3276a3a0232a
 89. c75b3efc4dfc5775
 90. 8cd60525a90a7787
 91. 5aa036d1de5a4787
 92. e5c1b2b309c29d03
 93. 192065d2880b5897
 94. 9075932ac90771f8
 95. bee7822b05583179
 96. 860bfa8a9f9470d1
 97. e3088dbdcdf70957
 98. 7dbe9710d6ea005f
 99. dcbcaaa138ec1ba8
 100. 61d63c0576f5a65e

Bình luận

bình luận