Ngắm cosplay Force Archer trong Cabal II

cabal 2

(GVN) Trang 2p vừa đăng một số ảnh cosplay Force Archer của trò chơi Cabal II.

http://i.imgur.com/BRmV5e6.jpg

http://i.imgur.com/W9TxchG.jpg

http://i.imgur.com/cZaacH6.jpg

http://i.imgur.com/KenuK6w.jpg

http://i.imgur.com/SSkWw4x.jpg

 

Bình luận

bình luận