Đại Chúa Tể tặng giftcode Closed Beta không reset

dai-chua-te-2

(GVN) Đại Chúa Tể gửi đến người chơi giftcode với những vật phẩm giá trị, giúp người chơi có sự khởi đầu thuận lợi.

Nội dung giftcode:

http://i.imgur.com/jhmo987.jpg

Lưu ý: Code có thể được sử dụng trong game từ 11h ngày 15/10 (sau khi bản Closed Beta không reset nhân vật được mở).

Hãy cùng trải nghiệm Đại Chúa Tể ngay  tại http://dct.360game.vn/

Tham gia trao đổi cộng đồng tại https://www.facebook.com/dct.360game.vn

Danh sách code:

 1. jvazFy0H5u3SpAI
 2. 3AvXOUVSeHjifCD
 3. VznXLUaFgYe4GcB
 4. ivb0EuGwXJe2S5N
 5. ZWvlYAkOFGCSn4Q
 6. fAzSuoWvZkCnleO
 7. ziVPuEY3e7SRcGv
 8. ZdJPSDu3afrb5Kq
 9. ptXBEPGSkfog2jW
 10. Fh4kozUvLScBqZd
 11. enplbwfJcmzqFyV
 12. WlPDy58VHu2YJ4g
 13. lcUr4IupvBwxVJK
 14. 7tRkN8AoTC6zKem
 15. mCxMR1abADeJncP
 16. qHProCGMnyb46Da
 17. 4jBtk2PQnl7URmE
 18. QFErYiTJ0W9OBRo
 19. bpgRoWGCDiAfvx4
 20. OZcYXLyaKE961Nu
 21. lYUdoPzW3pRb9C1
 22. 6aI29znKLXJMFhN
 23. H3R5YE9l8xpMjsG
 24. eKTkfPr2CXj8dz4
 25. JvpXAm4xF6GH0an
 26. Q8c4XFseARCd93v
 27. qvnjYlgVaQDxEKP
 28. tK1OafsWRxo3y8j
 29. fXi0ywGolqpsWOk
 30. YF3ONfeuwQcUDpH
 31. wIj5W69KoaCuOxM
 32. GB2hmOKfR0IbaXx
 33. 8TNLzh3eYnyJOBF
 34. 8QshpYNrdTOmfxX
 35. yetqsrOELX0iVA1
 36. 9eM07nbhOPBcotF
 37. oZdFBnuQkty896K
 38. Z6CjUs89WKvutmo
 39. yAicRUNM3sBbpqY
 40. aQM3907HOjpcSRB
 41. ajezMfnVFTBGQH2
 42. FfmNY4tHvjZP6gA
 43. zwZcyOuA6l5ER1W
 44. zX7wWbpvVgDENSA
 45. Y7ZwzCUXerP3sEu
 46. 4L9YUmHwIV6zqWR
 47. prCeEQi75FdIuKW
 48. ocmpEsG5vYId28K
 49. PG0b9SrpFtVdJjn
 50. dFrcCZuLw3oATGq
 51. AyHOQ93Yp6FPfak
 52. FENbvZi86SpoCqf
 53. TvfxOJczAkg8RDi
 54. xrY9uhiT0qzcUSo
 55. gn5JeMXjsAty9dR
 56. f6T8yBVNnvMG5Fk
 57. 4iBWHLn9xd6OSuJ
 58. Rr2ZSMG4XJBp75P
 59. oFjB5hutkQrbsw9
 60. KFylmtJBzZ7MaNV
 61. Y5xu2FTGDotzaEV
 62. bMJiZcw5mWfYFkL
 63. hWKu9SeYM2aP8DN
 64. iqLJkdwcm87NUA3
 65. eOyKZt6nMUAV9ov
 66. tkFxp5fCO8eKUDQ
 67. 83ATkbdjqJweMoc
 68. gH5kFlAEYB0pQbd
 69. nCVmxsGDrL6yMQP
 70. HLCJeG47RtPhSVA
 71. eGCdRb9rlXWItcL
 72. OAJ0gYS2sKHipNX
 73. PFCQ5GHyW7EqV4f
 74. 89HpG6UdesXhTRb
 75. q9fTZv0W7EOel2R
 76. jhtcIL2ku3YEN0m
 77. o8bv0PST3falpg5
 78. UPZTrdmljGw6IQF
 79. FIcyDmlEasBJbqL
 80. JhuElzasyAR0bY1
 81. kKG7J048udjtNDc
 82. ktPK3hlUer94soF
 83. 2naEqJ7dtBQw3zO
 84. c1menvsQFGTilPj
 85. KBldvpybR8ULENr
 86. fULaO4k5mJYdwWT
 87. 3tqBL7cPnYo8aGe
 88. D1clwEmOuJBiYMf
 89. xDkPwzVW30asgBi
 90. sMu3ndEeZGNmaTq
 91. rOgBIU71J63FfEp
 92. 4ePGhsCuEJgSAR1
 93. RDIUwzcd0shYKJM
 94. L9rBziH07SbcQAm
 95. ksxwOLgQY3aGoiZ
 96. In0mVfcAULCx2ZJ
 97. pKBtsX014Jx9EM8
 98. O6Y7QjA3slLZT5C
 99. AWRyDPoB6hfqJds
 100. Pfy6k17YT8HExa9
 101. mXk4RljgizQEqIH
 102. bVduzTeSE1HAsYO
 103. k4CMm5cLSag126W
 104. Orbfsw0z4xaQdAW
 105. 8JNLDPHIdiA9ZTs
 106. QD5UwKpSWh7AHXl
 107. 2KamrzoNiWxP4Ze
 108. Z0WcirlndghqATS
 109. ZRPNpcYevSEXnOU
 110. lHvBLfairVezTn9
 111. 8So06c79OGkX4yx
 112. vXnf19DKOezHVWb
 113. PAkNlUBYTJ4QLKE
 114. ZLB2bkx9dnN8EjO
 115. dgJRxeGqXMbQftK
 116. nS1cakIhXCulLbU
 117. fuyRlp4xhP7zQLs
 118. pvWMlBS76JPKbAr
 119. 1GPkapmD3t7irHL
 120. pPeLr3qkVB8vxgI
 121. ozRSVTlNHy4fd5b
 122. IaeECtLFgxywo6q
 123. d14bDwVXf2GxJa5
 124. HLRrm8onjZ2pelO
 125. JjvxyRf4UnToaWm
 126. U7cdfB8iDZa05hg
 127. ERUDfNxGZ2C5Fvj
 128. ARdVg8UhEBykxv2
 129. S3JydPb45js9IwR
 130. bZhALpTEPQcy94F
 131. ldHPkFgBi2T5aM0
 132. 4sxln6qK7L5pOdG
 133. BTZvhQN7trURO5X
 134. jdF5aYeJ29iqUTz
 135. 7OgTHh9xlsJ84oG
 136. uLoTPOi18SrsYQX
 137. y824AdpGIF9chDs
 138. EzvCwXTfbyc8i5I
 139. wuBVAaUsnHILi8k
 140. kDMqe7nf0jumbzt
 141. PQFrAVE8qWsaviy
 142. O594J1x0fBKHcMz
 143. mj49uqHNFEfOzJY
 144. r9CDiW73Yx2165Q
 145. S7mR89ATqG1FHCO
 146. nuzOkhHXV6BcdaF
 147. QEKpfnCNLSU1WZh
 148. sE8XufeLDp5b94W
 149. 0Zo4s2lV75hBItC
 150. zD5OcVnj0AoP8xw

Bình luận

bình luận