Chế độ co-op Horde sẽ có mặt trong Gear of War 4

Gears-of-War-4

(GVN) Horde 3.0 là một phiên bản cải tiến của chế độ co-op đồng đội giữa năm người chơi với nhau trong Gear of War 4, được bổ sung thêm những lớp nhân vật mới, các loại kỹ năng, năng lực khác nhau và một số đặc điểm khác. Người chơi sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để chiến đấu và sống sót qua 50 đợt tấn công của kẻ thù.

Gear of War 4 sẽ ra mắt trên Xbox One và PC (Win 10) vào ngày 11/10 năm nay.

Bình luận

bình luận