A King’s Tale: Final Fantasy XV – Hành trình trở về quá khứ của đức vua Regis

A-Kings-Tale

(GVN) A King’s Tale: Final Fantasy XV là một game hành động màn hình ngang mang phong cách đồ họa theo hướng retro-style, và sẽ bao gồm trong phiên bản đặt hàng trước của Final Fantasy XV tại GameStop. Game lấy bối cảnh diễn ra vào 30 năm trước khi bắt đầu các sự kiện trong Final Fantasy XV, với nội dung xoay quanh hành trình chiến đấu trong quá khứ của đức vua Regis, cùng ba người bạn Weskham, Cid và Clarus.

A King’s Tale: Final Fantasy XV sẽ ra mắt cùng ngày với Final Fantasy XV trên PS4 và Xbox One vào ngày 30/9.

Bình luận

bình luận