Mạng ông người hay mạng ông chó?

Từ bâu giờ, ở đất nước hình chữ ếch nài, mạng ông người không bằng mạng ông chó vại? Bọn mồm thối các anh iu ông chó, quý ông chó thì nuôi & nhốt ổng lại, thả ổng đi rông làm ccc gì? Đừng cãi với tui đó là tài sản, đệch mịa, nếu là tài sản thì các anh cần phải giữ & bảo quản chứ đếu phải thả rông ngoài đường. Đã thả đi rông thì thằng mặt nồi nào chả lấy được, chưa kể, ông chó các anh nuôi đếu có 1 tờ giấy hay cái vòng cổ nầu chứng minh đó là tài sản của các anh.

Các anh chỉ là loại ti tiện, đểu giả, húng chó & man rợ. Các anh sẵn sàng giết 1 ông người chỉ vì thứ tài sản đếu phải của các anh, cũng như chính bản thân các anh đếu chịu gìn giữ tài sản của mình.

Đừng đem những trường hợp ông trộm ổng đánh chết các ông chủ chó ra đây mà cãi với tui. Các anh ngu lắm, các anh nghĩ thằng mặt nồi nào cũng có gan đâm chết người? Các anh hãi đặt mình vầu vị trí ông trộm, khi xung quanh các anh toàn bọn húng chó với gậy gộc đòi xử các anh thì các anh sẽ làm gì? Ngồi im cho bỏn đập các anh? Ngu vừa thôi chứ, dcm.

Cho dù các anh nuôi nhốt ông chó trong nhà các anh, ông trộm ổng câu được đi chăng nữa thì theo lý lẽ, khi các anh bắt được ông trộm các anh cần phải giao cho c.a, đó là trách nhiệm công dân của các anh. Có thể c.a rồi sẽ thả ông trộm ra, nhưng luật là luật, khung án phạt các thứ đã có sẵn, đếu phải tự nhiên c.a người ta làm như vại. Các anh đạp mịa nó lên luật, thôi thì cũng thông cảm với các anh khi các anh đấm thằng trộm vài cái. Nhưng khi các anh lấy mạng người ta, nó đếu thể hiện điều gì ngoài việc cho thấy các anh man rợ và dã man như thế nầu. Các anh hiểu chưa, loài hạ đẳng?

Hãi biết cư xử theo luật pháp và tự bẩu vệ tài sản của mềnh.

Tác giả: https://www.facebook.com/corona.vu

Bình luận

bình luận